top

 

Tilsyn og byggestyring.

God kommunikation med de udførende er altafgørende for et smidigt byggeri og et godt resultat.

Det er vigtigt, at fejl og mangler rettes så hurtigt som muligt i løbet af selve udførelsesfasen og ikke først efter mangelgennemgangen. Derved undgår man tidsspilde og misforståelser, der måske kan udvikle sig til tvister. Det er tilsynets opgave at kontrollere om fejlene bliver rettet, efter at de er påtalt og noteret i et byggemødereferat eller tilsynsnotat.

 Kiszo ApS, tilbyder at udføre tilsyn med kvaliteten af udførelsen, samt at påpege hvis der er noget der ikke er i overensstemmelse med gældende projekt, udførelsesmetoder og regler.

Desuden tilbyder vi også at udføre byggestyringen, dvs. afholde byggemøder, ajourføre tidsplaner og følge økonomien.

Tilsyn og Byggestyring er opgaver vi godt kan udføre uden selv at have udført projektet, og som kan implementeres sent i en byggesag, hvis én eller flere af parterne føler behov for dette.

Designed by RTEAM